Radi by sme zvestovali celému svetu, že dňa 7. októbra 2000 o 15.00 hodine si v božom chráme potvrdíme vzájomnú lásku a oddanosť sviatostným manželským sľubom.

Potešíme sa, ak na začiatku cesty nášho spoločného štastia budete pri nás.

Evka a Michal
 
 
Sobáš so sv. omšou
Seminárny (Františkánsky) kostol
Hlavná 81, Košice
 
 
Eva Ďatelinková, Gerlachovská 6, 04001 Košice
Michal Baník, Česká 55, 04001 Košice